Slik vil Lesja kommune betre tilstanden for villreinen i Norge