Arnfinn (79) sørgar for at Lesjaskogsvatnet camping er i full drift

foto