Som følge av brukollapsen ved Randklev i Ringebu, kjøres det for tiden ingen tog mellom Lillehammer og Dombås. Det er med andre ord unntakstilstand, men normalt er det tett trafikk av både persontog og godstog gjennom Gudbrandsdalen. Slitasjen er stor, og banen trenger pleie.

– I helgen vil det foregå planlagt modernisering og vedlikeholdsarbeid på flere steder og delstrekninger både på Dovrebanen og Raumabanen, opplyser assisterende banesjef Vegard Kjendlie i Bane Nor i en pressemelding.

I tillegg vil noen av aktivitetene være knyttet til opprydding etter ekstremværets herjinger.

– Målet med alt vi skal foreta oss av stort og smått, er å sørge for at både Dovrebanen og Raumabanen blir mer robuste og driftssikre. I løpet av et par hektiske døgn fra lørdag morgen til mandag, får vi gjort mye viktig arbeid som vil komme både reisende og godskunder til gode når vi etter hvert er tilbake i normalt gjenge, understreker Kjendlie.

Buss for tog

– I og med at Dovrebanen er stengt, er det som kjent iverksatt buss for tog allerede. Våre planlagte aktiviteter, kan imidlertid føre til endringer, sier Kjendlie og anbefaler alle som har reiseplaner om å søke informasjon på togselskapenes hjemmesider og apper. Der vil de finne oppdatert informasjon om opplegget for alternativ transport på begge banestrekningene gjennom helgen.

Kjendlie minner om at selv om den vanlige togtrafikken er innstilt, kan det komme arbeidstog når som helst, og understreker at det er livsfarlig og forbudt å krysse jernbanen utenom planoverganger.

Det skal være arbeid på følgende steder og delstrekninger i Lesja og Dovre:

Dovrebanen:

·       Periodisk kontroll av jernbanetekniske anlegg på hele strekninger.

·       Diverse opprydding etter «Hans» samt periodisk kontroll av jernbanetekniske anlegg delstrekningen Ringebu-Hjerkinn.

Raumabanen:

·       Etablering av ny stikkrenne under Raumabanen og E136 mellom Lesja og Bjorli.

·       Periodisk kontroll av jernbanetekniske anlegg.