Skal utbedre E6 etter «Hans»: – Vegen blir innsnevret og farten satt ned