Anna Marie (17) etterlyste tydelegare språk i politikken - no har ho blitt høyrt