Disse har søkt vernepleierstilling i Miljøarbeidertjenesten