– Vi ynskjer ei trygg russetid, og tilbyr gratis teknisk kontroll av russebussar og russebilar. Godkjend kontroll gjev dykk ein oblat til å ha i bussen, heiter det i ei melding til årets russekull.

Kontrollen vil skje på ein trafikkstasjon, og bussens eller bilens tekniske tilstand blir undersøkt. Det blir òg informert om trafikktryggleik og sjåførens ansvar i russetida.

Den tekniske kontrollen erstattar ikkje ein EU-kontroll. Den må gjennomførast på ein godkjent verkstad.

Den næraste kontrollen for ottadalsrussen er naturleg nok på Otta trafikkstasjon, der datoane er 10. og 24. april.