Regjeringa har satt i gang en utredning av hvordan regionale kulturfond kan innrettes for å supplere eksisterende tilskuddsordninger til kultur, og kan stimulere til mer kunst- og kulturaktivitet i lokalsamfunn over hele landet.

– Vårt mål er at flere skal få delta og få oppleve kunst og kultur uavhengig av hvor de bor eller hvilken bakgrunn de har, og da må vi styrke det regionale og lokale kulturlivet, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Den 19. november inviterte Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) og Innlandet fylkeskommune til nasjonal innspillskonferanse på Hamar.

Deltakerne er representanter fra kunst og kulturlivet, kulturinstitusjoner og kommuner i Norge og Innlandet. Her står kulturfrivillighet og tilskuddsordninger på agendaen, blant annet regionale kulturfond.

Leder for hovedutvalg for kultur i Innlandet fylkeskommune, Kjerstin Lundgård (Ap), sier at det lenge har vært et ønske om regionale kulturfond.

– Konferansen vil gi gode og nyttige innspill til departementet som skal jobbe videre med dette. Det er også bra for fylket å høre og få innspill til vårt arbeid. Kulturen er viktig for oss alle og vi bruker den på ulike måter. Et mangfoldig kulturliv er veldig viktig, avslutter Lundgård.

Andre aktuelle spørsmål under innspillskonferansen er hvordan tilskudd kan innrettes enda bedre, og hvordan disse kan treffe behovene til kulturfrivilligheten.