Visste du dette? – Det er forbudt at gaa med Bjørne gjennem distriktet

Disse hang oppslått på vegger på steder i Dovre, deriblant på Fokstugu fjellstue.