Innlandet låner penger for å fikse veger sør i fylket