Ingen midler til «kreative Willy og hans ville ideer»