I Innlandet brukte innbyggerne 15 prosent flere legemiddeldoser enn landsgjennomsnittet, viser Legemiddelstatistikken 2022 fra Apotekforeningen.

Befolkningen i Oslo bruker færrest reseptlegemidler, mens rogalendingene og trønderne ligger på plassene over.

Det er en nær sammenheng mellom alder og legemiddelbruk, der de eldste trenger mye mer behandling med legemidler enn de yngre, påpeker Apotekforeningen.

I Innlandet er over én av fem innbyggere over 65 år, mens bare én av åtte i Oslo er i denne aldersgruppen.

Statistikken viser dermed hva som vil skje med legemiddelbruken framover, mener Jostein Soldal i Apotekforeningen.

– I løpet av noen år vil hele landet ha en befolkningssammensetning som ligner den Innlandet har i dag, med en vesentlig større andel eldre. Da vil behovet for legemiddelbehandling øke kraftig, sier Soldal.

Rogaland har den nest yngste befolkningen og bruker nest minst legemidler. Dette er imidlertid fylket som har hatt størst økning i bruken per innbygger fra 2021 til 2022. Økningen er på 4,5 prosent.