Dovre kommune har søkt om 300 000 i Klimasats-støtte til bustadutvikling