Lesja kommune sendte unnskyldning - Tidligere kommunedirektør mener saken burde vært avvist