170 eldreråds-medlemmer på kurs: – Viktig å bli hørt