– Akkurat nå er det viktigere enn noen gang å synliggjøre Heimevernet som en militær avdeling klar til å bistå i fred, krise og krig. Derfor deltar mange av Heimevernets soldater på Uniform på jobben-dagen 6. desember. Slik viser vi frem at vi har soldater over hele landet og i yrkesgrupper du kanskje ikke forbinder med Forsvaret, sier Siv Iren Brænd, prosjektleder for Uniform på jobben-dagen, i en pressemelding.

Markeringen er frivillig for soldatene å delta på og alle som bruker uniform denne dagen har fått tillatelse fra sin sivile arbeidsgiver eller studiested.

– Situasjonen i Europa viser oss at det er viktigere enn noen gang å ha et sterkt og synlig heimevern. På kort varsel stiller Heimevernet opp når Forsvaret og det sivile samfunnet trenger det. Menneskene er vår viktigste ressurs, derfor vil jeg at soldatene skal bære uniformen med stolthet, og håper Uniform på jobben-dagen vil vise befolkningen at Heimevernet er en del av den nasjonale beredskapen, sier generalmajor Elisabeth Michelsen, sjef HV.

Hensikten med dagen er å synliggjøre for Norge hva Heimevernet er, og hvilke personer som utgjør Heimevernet, samt skape stolthet og anerkjennelse for den innsatsen heimevernssoldaten legger ned.

Dagen er også med på å vise hvor viktig HV er for den lokale beredskapen i alle landets kommuner.

– Vi håper en slik dag vil skape interesse og entusiasme for HV, sier generalmajor Michelsen.

– Til vanlig er ikke disse soldatene like synlig fordi de ikke jobber i Forsvaret i det daglige, men har sivile jobber eller er studenter. Jeg tror Uniform på jobben-dagen vil vise folk flest at Forsvaret gjennom HV fortsatt er landsdekkende og har et relativt stort volum med soldater med geografisk spredning. Det vil igjen bidra til forståelse og øke interessen for Forsvaret ogforsvarsviljen, sier Michelsen.