Her vil kommunen kjøpe opp og bygge parkeringsplasser