Dovre kommune gikk i 2017 til topps på kommunebarometeret, som hvert år presenteres av Kommunal rapport. - Skal kommunen kunne sikre økonomien og fortsette å opprettholde sine tjenester, er eiendomsskatt en av få muligheter, mener nyhetsredaktør Ole Petter Pedersen.

Gode nøkkeltall

Pedersen var invitert til mandagens kommunestyremøte, for å snakke om Dovres topplassering på kommunebarometeret, men tok også for seg utsiktene fremover.- Økonomi er en stor utfordring i Dovre kommune, sa han.Kommunen har svært gode nøkkeltall i flere sektorer, særlig innen grunnskole, barnehage og barnevern. Kommunen drifter imidlertid litt dyrt, noe som ikke nødvendigvis er et problem.- Det viktigste er at kommunen har gjort et bevisst valg om å gjøre det, sa Pedersen og trakk fram Dovremodellen som et eksempel på dette.

Mange faresignaler

Fremtiden ser ikke like lys ut for kommunen, ifølge Pedersen. Kommune-Norge har det per i dag ganske bra økonomisk, men dette vil forandre seg allerede etter inneværende år.- Vi ser mange faresignaler og få lyspunkter for Dovre. Foreløpige beregninger viser at kommunen er blant de 50 med størst risiko, advarte han.Blant det som slår negativt ut, er nedgang i folketallet generelt og kraftig fall av antall elever i skolen spesielt. Man kan heller ikke forvente økning i skatteinntekter.- Kommunen kommer ikke spesielt dårlig ut av endringene i inntektssystemet, men de får heller ingen drahjelp. Dere har et visst potensial for å øke eiendomsskatten, og det er en av de få mulighetene dere har for å sikre driften fremover, oppsummerte Pedersen.