Foreldre og styrer i Lesjaskog barnehage ønsker en rekke tiltak for å bedre trafikksikkerheten rundt barnehagen. Først nevnes det om en tidligere bom som har vært i Furuvegen, men som har blitt «revet bort» en rekke ganger. Nå er det ikke bom på den vegen, og de frykter at uheldige hendelser kan oppstå hvis ikke tiltak iverksettes.

Styrer i Lesjaskog barnehage, Torunn Stenrud Nilsen forteller at den verste tiden er om morgenen.

– Det er stor trafikk når elever går til skolen og barn blir kjørt til barnehagen. Da er det mange elever og barn som ferdes, forteller hun.

Gjennomgangstrafikk

Eva Enstad har ett barn i Lesjaskog barnehage, og hun kjenner godt til problemstillingen.

– Jeg har i tillegg en sønn som er 14 år, og han klarer å ferdes i trafikken på en helt annen måte enn førsteklassingene i Lesjaskog skule, sier Enstad.

Hun legger til at hvis det kommer en halvbom, blir gjennomgangstrafikken rundt barnehagen borte.

Har søkt om midler

Lesja kommune har søkt om midler fra Statens vegvesen om tilskudd til en rekke tiltak. Der blant annet forslaget om at Furuvegen stenges for gjennomkjøring vest for avkjøringen til Lesjaskog Barnehage med halvbommer, i tillegg til nødvendig skilting. Får søknaden gjennomslag, blir det også asfaltering av dårlige partier. Dette er måloppnåelsen:

– Sikker skoleveg og sikker veg i forbindelse med aktiviteter ved skole, barnehage og fotballbane, står det i søknaden om tilskudd til kommunale trafikksikkerhetstiltak 2018.

Ingeniør Johan Lyftingsmo i Lesja kommune, forteller at søknaden blir behandlet i utgangen av mars eller i begynnelsen av april.

– Det er vegvesenet som behandler, og Trafikksikkerhetsutvalget i Oppland fylke som deler ut midler. Da får vi se om den står opp mot de andre søknadene i kommunene rundt omkring. Jeg håper at dette prosjektet tas i betraktning, sier han.

For høy fartsgrense

Stella Effenberger legger også frem tiltak om trafikksikkerheten, men som ikke har direkte noe med søknaden å gjøre. Hun har ett barn i Lesjaskog barnehage, og de går hver dag til og fra. Hun bor like ved hovedveien, og er spesielt redd for den høye hastigheten på veien.

– Jeg har snakket med Statens vegvesen, og jeg skjønner dem ikke. Siden det er mange småbarn som bor i området, synes jeg at fartsgrensen kunne vært 30 eller 40 kilometer i timen.

På det aktuelle området er det 60-sone.

Ifølge henne har vegvesenet bare sett på kartet at det er for få avkjøringer til å sette ned fartsgrensen.

– Da sier det seg selv at barn kan bli påkjørt, eller i verste fall drept før noe skjer, forteller Effenberger.

Selv har hun opplevd at folk er for harde på gasspedalen.

– Det er veldig mange som kjører i 70 eller 80 kilometer i timen i 60-sonen langs E136, forteller Effenberg.

Hvis kommunen får midler til prosjektet om halvbom i Furuvegen, betyr det mindre gjennomgangstrafikk. Foto: Håkon Wikan