Sikter mot normal drift av den botaniske fjellhagen på Kongsvoll til sommeren

foto