Dyktige mjølkeprodusentar i Lesja og Dovre fekk Sølvtine

foto