Distriktministeren besøker Nord-Gudbrandsdalen for å drøfte rammeverket rundt etablering av nytt slakteri