- Det er eit variabelt resultat, men det er betre enn fjoråret