P { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); }P.western { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }P.cjk { font-family: "Arial Unicode MS",sans-serif; font-size: 12pt; }P.ctl { font-family: "Arial Unicode MS",sans-serif; font-size: 12pt; }

-->Svar fra 2. påskedag:

1. Til å treske med. (To trestaver bundet sammen med en lærrem)

2. Fotpleie, spesielt tær og negler.

3. Lorkvenne.

4. Brennhaugen.

5. 1617 m.o.h.

6. Fjellreven.

7. Smultring.

8. Sand.

9. Fe

10. Redskap til lefsebaking.