Kommunestyret i Lesja har liten tillit til Sykehuset Innlandet.

1 850 000 kroner vedtok Lesjas kommunestyre å få på plass den ny ambulansestasjonen. Målet er at denne skal stå ferdig i mai. Da skal ambulansen flyttes fra dagens midlertidige plassering på Joramo. Politikerne i Lesja var på forrige ukes møte opptatte av divisjonsdirektør i Sykehuset Innlandet,  Aage Westlie, sitt uttalte brudd med Lesja, og at ambulansen uten forvarsel ble flyttet fra Lesja sentrum til Dombås. Tilliten til Sykehuset Innlandet er liten blant kommunestyrereprestentantene i Lesja. Per Dag Hole refererte forslaget til brev til Sykehuset Innlandet fra Lesja Kommune om  lyttingen av ambulansen fra Lesja til Joramo, et brev hele kommunestyret stilte seg bak.