I vår tok noen lokale ungdommer initiativ, og kalte inn til et møte for å lodde interessen foroppstart av Lesja / Dovre bygdeungdomslag. Resultatet av det møtet ble i første omgang at det bleetablert et styre, som tok ansvar for å starte opp lokallaget, noe som offisielt var i orden nå rett førskoleferien. En av dem som møtte opp var Ida Martine Brenden (17) fra Lora. Hun ble valgt inn som en av to nestledere, og var trolig den eneste som hadde kjennskap til Norges bygdeungdomslag fra før. Nå ivrer hun for at det nyoppstartede lokallaget skal bli aktivt, og bidra til positiv bygdeutvikling.

Inspirert av medelever- Jeg er gårdsjente, rett og slett. Jeg kommer fra en gård, jeg er stolt av det, og jeg interesserer meg for gårdsdrift og vurderer å ta over en dag. Det at jeg er jente med odel gjør kanskje at jeg er enda mer bevisst. Hvert fall var det naturlig for meg å velge landbruksskolen på Valle da jeg var ferdig på ungdomsskolen. Et valg jeg ikke har angret på ett sekund, sier Ida Martine. Hun har nå gjort unna ett år på Valle, og planen er å bli der i tre år til, slik at hun også får studiekompetanse. Det var på Valle hun ble introdusert for Norges bygdeungdomslag. - Det er en landbruksskole, med folk fra hele Oppland, og sør i fylket står ungdomslagene sterkt, så mange av medelevene mine var med, og snakket varmt om denne organisasjonen. Ida Martine fattet raskt interesse, og ville melde seg inn. Da fant hun at Sel / Vågå / Heidal var det nærmeste lokallaget for henne, og ble med der. Det var i september.

Engasjerte seg i oppstart lokalt

Et halvt år senere fikk hun invitasjon via facebook til oppstartsmøtet på Lesja. - Jeg hadde ikke hørt om det før jeg så arrangementet på facebook, men det føltes naturlig for meg å møte opp der, og flytte engasjementet mitt til Lesja, som jo er hjemplassen min. Å etablere laget sammen med Dovre er nok en god idè. Sel / Vågå / Heidal var ganske mange når de slo seg sammen, og det er både lettere og morsommere å finne på ting da., mener hun. Foreløpig er intensjonen for Lesja / Dovre bygdeungdomslag å ha ett arrangement i kvartalet. Man kan ikke legge lista for høyt, mener Ida Martine. De er foreløpig ikke så mange, organisasjonen er helt ny for dem, og flere av dem som er med går på skole utenom hjemplassen. Også vil de selvsagt jobbe for å flere medlemmer. - Du kan melde deg inn fra du er 14 år. En del av arrangementene både sentralt og lokalt vil ha 16årsgrense, men det hender også bygdeungdomslag steller i stand arrangementer for barn eller familier. Vi står egentlig veldig fritt, forteller Ida Martine.

Samhold på Landsstevnet

Selv har hun nylig kommet hjem fra Landsstevnet, som den eneste fra Lesja og Dovre. - Det kom vel litt brått på. Det er jo bare noen uker siden vi offisielt startet opp, og folk har mange planer om sommeren. Jeg var den eneste som visst om dette fra før, men neste år skal jeg få med flere, lover hun. Ida Martine synes det er kjempeinspirerende å være med på større arrangement, og møte mange andre med samme interesser. Eller, samme og samme, bredden er stor når Norges bygdeungdomslag legger opp aktiviteter.

Oppland er gode

Under årets landsstevne i Vikersund ble det avholdt NM i moped, spekemat og traktor, i tillegg til tevlinger i blant annet motorsag, borddekking og swing. - Noen fylker spesialiserer seg veldig, men Oppland gjør det egentlig jevnt bra i alt, skryter Ida Martine. Hun synes disse tevlingene er alle tiders. De er morsomme, men det ligger også mye nyttig lærdom bak. Skal du for eksempel vinne motorsagtevlingen holder det ikke å bare sage fort. Sikkerhetsutstyret må være på plass, du må stå riktig, du må holde saga riktig og så videre. - Og det er jo nyttig å kunne, når du skal drive gård, slår hun fast.

Bygdeungdom, ikke bønder

Ida Martine synes det er viktig å understreke at dette er en organisasjon for bygdeungdom, ikke for bønder. - Hovedmålsettingen til Norges bygdeungdomslag er å bevare levende bygder, og det er jo viktig for alle som bor på bygda, ikke spesielt for gårdbrukere. På årsmøtet nylig ble blant annet uttalelsen "Sentraliseringsbølgen knuser Bygde-Norge" vedtatt, og den tar utgangspunkt i at en rekke av regjeringens tiltak svekker bygdenorge og folks frihet til bosetting i hele landet. I uttalelsen sier bygdeungdomslaget noe om problemer de mener skapes når blant annet sykehus, politi, handel, kommunestruktur og sågar landbruk sentraliseres.

Det sosiale er viktig

Norges bygdeungdomslag er politikk, det er engasjementet, det er lærdom og det er sosialt og morsomt. Under Landsstevnet sto blant andre Hellbillies, Frk. Fryd og Staysman & Lazz på scenen, og gjengen dro på bedriftsbesøk til Aass bryggeri. Og Ida Martine mener det sosiale nesten er vel så viktig som det mer faglige. - Hvis vi ønsker oss levende bygder, er første bud at det bor folk der. Noe av det viktigste vi kan gjøre er å skape identitet, trivsel, samhørighet og generelt et positivt syn på bygdenorge, sier Ida Martine, som håper flere ungdommer fra Lesja og Dovre blir med i lokallaget når de startet opp sine aktiviteter til høsten. Du melder deg enklest inn via nettsiden, der du automatisk blir koblet til nærmeste lokallag når du oppgir adresse.