Slik blir det med muntlig og skriftlig eksamen i år