– Å plassere Mjøssykehuset lenger sør enn Moelv er helt uakseptabelt for Nord-Gudbrandsdalen