Kommunene har ansvar for koronatesting av alle innbyggere, både fastboende og besøkende