Det er registrert nesten like mange Covid-19 lovbrudd så langt i 2021 som i løpet av hele fjoråret