Veteranbilsamlaren Arne fekk syne fram mjølkebilen i det alternative 17. mai-toget

foto