Dovring i sitt syvende OL - har representert to land