Lesjas stilling til fylkesoppløsning avgjort med dobbeltstemme