Lesjas stilling til fylkesoppløsning avgjort med dobbeltstemme

foto