Mindre i august sammenlignet med juli - Totalt 27 delvis permitterte i Lesja og Dovre

foto