Har satt av én million kroner - nå kan du søke om tilskudd