HANS ERIK KJOSBAKKEN

MARIA KAMPESÆTER

Den nye brosjyren er utarbeidd av brannvesena i Nord- og Midt-Gudbrandsdalen og koordinator i samfunnsmedisin ved Nord-Gubrandsdal lokalmedisinske senter (NGLMS).

- Vi har den med på boligtilsyn, og leverer den ut der. Vi skal og ha stand framover i Lesja og Dovre, og tek den med då. Den er lettfatteleg og informativ, fortel feiar i Lesja og Dovre Brannvesen, Knut A. Berget.

Tysdag førre veke vart 12.000 eksemplar fordelt til kommunane som skal bruke brosjyren i det førebyggande arbeidet mot brann.

Brosjyren er lettfatteleg og pedagogisk oppbygd, og vil vera eit godt lite hjelpemiddel rundt om i heimane. Utdelinga til husstander vil stort sett skje når brannvesenet har tilsyn og feiing, men vil òg bli utdelt når den årlege brannvernveka skal markerast i desember.

- Det er høgtid for boligbrannar i desember. Mange tennar levande ljos, eller er uoppmerksam ved smultkjelen. Spesielt med olje er det viktig å huske på at ein ikkje skal bruke vatn, fortel Berget.

Desember er statistisk den farlegaste månaden i året når det kjem til brann, men enkle hugsereglar gjer at ein kan unngå farer med enkle tiltak.