Det er fjellpartiet over Lyngheim ved Mannen som fryktes å kunne rase ut. Fjellpartiet Mannen er i konstant bevegelse, og det har lenge vært kjent at det vil rase ut på et tidspunkt. Omfanget og tidspunktet har naturligvis vært uvisst, og de siste ukene har overvåkningen av Mannen økt etter et skredvarsel i starten av oktober.

Ifølge en pressemelding fra Rauma kommune, har den øvre delen av området beveget seg med 7 mm i snitt per døgn de siste dagene. Åknes Tafjord IKS ser en tydelig tendens til at nedbør påvirker økningen i bevegelsene.

Kommunen presiserer at E136 ikke er berørt, og at det er ingenting som tyder på at bevegelsene i det aktive fjellpartiet påvirker stabiliteten i det store fjellpartiet Mannen.

Evakuering fra området

Onsdag startet evakuering av fastboende fra det aktuelle rasområdet i Romsdalen, og jernbanen er også stengt. NSB melder om at de setter opp alternativ transport.

– Det er fordi det estimerte raset nå er beregnet til å kunne nå helt ned til jernbanen og dermed også kan berøre flere hus i området, sier informasjonskonsulent Arnt Olav Hønsvik i Rauma kommune til Åndalsnes Avis.

Bakgrunnen for evakueringen er at mens det rasutsatte fjellområdet tidligere var beregnet til å være 40.000 kubikkmeter, er det nå er beregnet til å bli opp til 120.000 kubikkmeter.

Utsikt fra Mannen ned i Romsdalen. (Foto: Stein Siem/ Åndalsnes Avis) Foto: Lokalavisa Vigga