Stille og roleg jul for politi og brannvesen – Varsel om festing og containerbrann

foto