Koronaevaluering i Lesja og Dovre: – Roller og myndighet var ikke klare nok

foto