Holkeføret stoppet ikke Laila Skrede, som mandag forrige uka troppet opp med krykke og ispigg for å personlig overlevere viktige papirer på kommunehuset Båtsto. Hun har, sammen med mannen Thore, engasjert seg sterkt i saken om eventuell nedleggelse av en avdeling på Fredheim omsorgssenter på Dovre. Tirsdag overrakte hun 994 unike signaturer mot nedlegging av en avdeling på Fredheim.

Krever ny behandling

- Vi har kjørt underskriftskampanjer både på nett og på papir, og noen hadde skrevet under flere ganger. Det har vi gått gjennom og strøket, så 994 er det reelle antallet som har engasjert seg, forteller Laila.

994 personer er godt over en tredel av innbyggerne i Dovre kommune, uten at det er sagt at alle signaturene er fra innenbygdsboende.

- Med disse underskriftene og dette engasjementet krever vi at Dovre kommunestyre tar saken opp til ny vurdering, sier Laila da hun leverer permen med underskriftene.

- Det er synd ordfører Bengt Fasteraune ikke er her i dag, men jeg skal overlevere både papirene og kravet så snart som mulig, svarer Guro Forseth Sillibakken i respesjonen på Båtsto.

Kjenner systemet

Laila og Thore har begge sykdomshistorier som gjør at de kjenner systemet fra innsiden.

Thore har Multippel System Atrofi (MSA), som er beslektet med parkinson og skaper lammelser i kroppen.

Laila fikk diagnosen lymfekreft i 2015, og når hun er på behandling bor Thore på Fredheim som et tiltak for avlastning. Til daglig bor de i eget hus på Dombås, og har hjelp av hjemmesykepleien.

- Vi har ingenting å klage på slik det har vært, men vi er bekymret for hvordan det blir, har Laila tidligere uttalt til Vigga.

Nasjonalt bygges det opp, ikke ned

I et brev til Dovre kommune denne uka skriver Laila og Thore at de forutsetter at politikere og administrasjon i Dovre er kjent med regjeringens opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering.

- Når regjeringen vil bygge opp, og gir midler til det, bør vel ikke Dovre kommune bygge ned, spør de i brevet.

Laila sier hun har savnet at flere har stått opp og engasjert seg i denne saken, men mener en del av årsaken er at den gruppen dette primært råker ikke alltid er i stand til å tale sin egen sak.

- Kommunen burde hatt et pårørendeombud, har hun uttalt.

Når hun leverer underskriftene gir hun uttrykk for at hun nå har gjort sitt.

- Nå får vi ikke gjort mer, nå er det bare å håpe, sier hun.

Vil merkes negativt

Fredheim har i dag fire avdelinger. En rehabiliteringsavdeling, en langtidsavdeling, en for pasienter med spesielle behov, og en demensavdeling. Sistnevnte er trolig fredet i denne prosessen.

- Funksjonsinndelingen vi har hatt siden 2010 har vært veldig vellykket, men dette vil vi ikke få til like godt med dagens innsparingskrav, sier Finn Bergseth, pleie- og omsorgssjef i Dovre kommune.

Alle lovpålagte oppgaver må ivaretas, og Bergseth mener de skal kunne ha de samme tjenestene på Fredheim som de har i dag, men han legger ikke skjul på at det vil bli endringer.

- Dette greier vi ikke uten at det merkes negativt, det vil bli mindre fleksibelt, sier han ærlig.