Det bekrefter ordfører i Dovre og regionrådsleder for Nord-Gudbrandsdal, Bengt Fasteraune (Sp). Da Heimevernets skole- og kompetansesenter på Dombås var truet med flytting i 2011, var det en ad hoc-gruppe som samlet dokumentasjon og argumenter for HV-skolen.

Disse ble arbeidet videre opp i de politiske partiene, og andre organisasjoner. Gruppa besto da av Fasteraune, Børge Wilhelmsen (da Ap) og Inge Angård fra administrasjonen i Dovre kommune.

Ved godt mot

De samme er med nå, men Fasteraune vil også utvide gruppa med Fred Arne Hessen (H).

– Dette var ikke ukjent for oss, vi har forberedt oss. Vi vil jobbe med en infopakke som sist, for å lage en felles budskapsplattform, sier Fasteraune.

Dovre-ordføreren er ved godt mot.

– Det er ikke noe tvil om at HV-skolen er veldig godt tilpasset, og jeg tror den står stødigere enn noen gang, sier Fasteraune.

Dette begrunner han med blant annet den godt vedlikeholdte bygningsmassen, som har en høyere verdi nå enn i 2011.

– Det er viktig at vi klarer å holde oppe optimismen. HV-skolen er et bevis på det går an å holde nasjonale oppgaver lokalt, mener Fasteraune.

Senterpartiet sentralt ønsker å øke bevilgningene til Heimevernet, og mener at antallet soldater i Heimevernet må opprettholdes på minst samme nivå som i dag, samtidig som soldatene trenes årlig.

- Dagens sikkerhetspolitiske utfordringer betinger et heimevern som kan være operative over hele landet. Kritisk infrastruktur finnes over hele landet og da må vi ha et heimevern som på kort tid kan stille bredt. Opptreningssenteret på Dombås gir gode treningsmuligheter og ligger sentralt til. Jeg forventer at den politiske behandlingen vil slå fast at Heimevernet fortsatt skal bestå og at skolen på Dombås fortsatt skal være der den er nå, sier Senterpartiets stortingsrepresentant for Oppland, Anne Tingelstad Wøien, i en pressemelding.

Høyre i regjering

Fred Arne Hessen (H) har ikke blitt spurt om å være med i ad hoc-gruppen ennå, men er positiv til å stille opp.

– HV-Skolen er en god arbeidsplass, godt for Dovre og for forsvaret. Og jeg tror ingen i forsvaret har gått i pluss når de har flyttet noe, mener Hessen.

Han har også ved godt mot, men tar det fagmilitære rådet på alvor. Han tror et av de beste argumentene opp til politikerne i regjeringen er det økonomiske aspektet. Høyre sitter nå i regjering, og Hessen mener dette er eneste vegen inn for Oppland.

– Hvis alt går som det skal, skal jeg allerede i uke 42 være med på et en samling med Høyres politikere fra Østlandet. Vi har også god kontakt med Møre og Romsdal, det er flere veger inn til regjeringen, tror Hessen.

Sverre Myrli (Ap) fra utenriks- og forsvarskomiteen var på visitt på HVSKS sommeren 2013. Tarjei Løkken møtte Myrli sammen med Martin Killi og Øyvind Frich fra Arbeiderpartiet. Foto: Maria Kampesæter Kleiven