I en høring i arbeidsutvalget i regionrådet fredag kom ordførerne i Nord-Gudbrandsdalen med sine uttaler i forbindelse med drøftingen om skolestrukturen i regionen. Tidligere har fylkesrådmannen lagt fram fire alternativ til fordeling av tilbud for utdanningene bygg- og anleggsteknikk, og teknikk og industriell produksjon. De fire alternativene var å enten beholde dagens struktur, med tilbud på både Vinstra, Lom, Otta og Hjerleid, eller legge ned byggfag i Lom, teknikk og industriell produksjon på Hjerleid og Vg2 kjøretøy på Vinstra.

Alle ordførerne gikk for å beholde dagens struktur, noe som er svært viktig for alle de fire skolestedene. Disse videregående skolene er svært viktige for å få folk til å bli boende i bygdene, og de er med på å trekke tilflyttere til skolestedene. Nord-Gudbrandsdal videregående skole, avdeling Hjerleid og Otta, har begge elever fra flere kanter av landet. Økt innbyggertall på grunn av en videregående skole gir også ringvirkninger for blant annet næringslivet og den generelle aktiviteten i en bygd.

Selvsagt er det å legge ned små utdanninger en god måte å spare penger på for fylket, som eier av den videregående skolen, men for relativt små skoler betyr hver lille utdanning like mye. De er like avhengige av hver elev og hver offentlig krone de får inn. Vågå-ordfører Rune Øygard sa også at det er viktig å se skoletilbudene i Nord-Gudbrandsdalen under ett, og ikke sitte på hver sin tue og forsvare seg og sitt. Dette er svært viktig å huske på. Blir ett eller flere små utdanninger lagt ned taper hver enkelt skole elever, men ungdom fra alle kommunene taper et studietilbud.