Bønder i kommunene våre har slitt med å få avlingene i hus denne sommeren. På grunn av uvanlig store nedbørsmengder har det mange steder vært helt umulig å få høstet avlingene, mens det hos andre har gitt dårlig forkvalitet.

Dette fører til store tap for landbruksnæringa, og kvaliteten på foret som høstes inn, taper seg når det blir stående for lenge på jordene.