- Det er viktig med et drøftingsmøte, det blir det for lite av. Det er her vi kan legge politiske føringer. Vi har ikke vært flinke nok til å ha slike arbeidsmøter, sier Tronhus.

Årets 17.mai fering på Hjerkinn, og en eventuell deltagelse fra Lesja er ikke satt opp, men ordføreren lover det skal bli nevnt på drøftingsmøtet.

Andre saker som skal snakkes om er den nylig vedtatte kommuneplanen, og mulighet dette gir for utvikling i hele bygda. Formannskapet skal også bli orientert om prosessen rundt det nye interkommunale selskapet som skal overta noe av oppgavene til GIAX.

- Jeg synes prosessen går riktig veg. Jeg håper ting skal falle på plass i løpet av mars eller april. Dette blir jobbet med både administrativt og politisk i begge kommuner, sier Tronhus.

Hånd på rattet

Kommunereformen den nye regjeringen har kommet med, blir også et tema.

- Regjeringen vil ha en kommunesektor som er tilpasset morgendagens utfordringer. Vi

trenger mer robuste og større kommuner. Det er nødvendig både for å sikre innbyggerne gode

tjenester i tråd med deres behov, og for å styrke lokaldemokratiet. Jeg oppretter nå et

ekspertutvalg, som skal vurdere kriterier for god oppgaveløsning i kommunene, sia kommunal- og moderinseringsminister Jan Tore Sanner tidligere i måneden.

Tronhus sier dette er noe de må ta tak i.

- Vi vet hva Regjeringen og Stortinget vil. Vi må se på strukturen, og ha en hånd på rattet i prosessen. Vi vet at det vil skje forandringer, og i verste fall kan vi ende opp med en kommune i hele Nord-Gudbrandsdalen. Vi på se på geografi og fylkesgrenser her. Dette er ikke noe vi i utgangspunktet ønsker, men vi vet at det vil skje, sier Tronhus

Lesja ønsker et felles formannskapsmøte med Skjåk kommune, som Tronhus håper skal bli gjennomført før påske.

- Vi har mange felles utfordringer ved at vi ligger lengst fra regionsenteret, sier Tronhus.

Ser mot vest

Intensjonsavtalen mellom Oppland Fylkeskommune, Lesja og Dovre kommuner om avtale om leie av skolebygg på Dombås skal også drøftes.

- Dette er en avtale vi ha uansett, og det er gjort et vedtak vi må forholde oss vil. Men vi bygger ut så vi er klare til et treåring løp, som vi skal være klare til å ta i mot. Per i dag er ikke privat drift et alternativ, videregående skole er et fylkeskommunalt ansvar, sier Tronhus.

Reiselivssatsingen skal også blir diskutert.

- Vi har vært i kontakt med medlemmer i Nasjonalparkriket reiseliv (NPR) som gjerne ser at dette blir utviklet framover, men vi vet også at det finnes motstandere. Skal vi ha nytte av dette må vi ha mer fokus mot vest enn det er i dag, noe vi må forlange av NPR gjør.