Lokale lag og foreiningar støttar opp om ny gymsal