Mottok belønning fra YouTube for å ha nådd milepæl