– Det er fortsatt stor mangel på arbeidskraft innen utdanningsyrker