foto
Store glas i andre etasje sikrar Sigurd Thøring Viken og familien god utsikt. Foto: Marit Tynnøl

Matilda bur snart nær bestemor