Arne Manger er ny nestleder i Innlandet bondelag

foto