Flere anmeldelser i 2022 enn i 2021 - men kriminaliteten er stabil: – Det er trygt å bo her

foto